Türkiye

Akıllı Kentler Portalı
18.8.2022 Kentlerin Dijitalleşme Kritik Başarı Faktörleri.....
Skip Navigation Links.
Akıllı Kentlerin Dijital Dönüşüm Kritik Başarı Faktörleri (KBF)
Boyut No KBF Açıklama Gösterge Sayısı
Akıllı Teknoloji 1 Teknoloji Altyapısı Kentteki BİT altyapısının durumu ölçülmeye çalışılmaktadır. Bu amaçla Kentteki sabit tel, mobil tel, ADSL, web sitesi, bilgisayar, Wi-Fi, güvenlik kamerası gibi BİT altyapı sayılarına bakılır. 13
Akıllı Teknoloji 2 Teknoloji Kabulü Kentte BİT’lerin halk ve yerel organizasyonlar tarafından ne oranda kabul edilip kullanıldığı ölçülmeye çalışılmaktadır. Bu amaçla Kentteki mobil uygulama, internet, web, bilgisayar, sosyal, medya, e-Devlet ve e-Belediye kullanım oranlarına bakılır. 9
Akıllı İnsan 3 İnsan Sermayesi Kentte yaşayan insanların durumu ölçülmeye çalışılmaktadır. Bu amaçla insanların yaşam süresi, okul süresi, işsizlik oranı, işgücüne katılım oranı, üniversite öğrenci ve eleman sayılarına bakılır. 10
Akıllı İnsan 4 İnsan İhtiyaçlarının Karşılanması Kentte yaşayan insanların Dijital ihtiyaçlarının belediye ve diğer kurumlar tarafından karşılanabilme seviyeleri ölçülmeye çalışılmaktadır. Bu amaçla Kentte halkın dijital otopark yeri bulma, mobil araç paylaşımı, belediyeye email gönderebilme, belediye mobil uygulaması, CCTV canlı yayın, bilgisayar kursu sayısı gibi göstergelere bakılır. 10
Akıllı Yönetişim 5 Belediye Yönetişimi Kentte belediyenin Dijital yaşamı nasıl yönettiği ölçülmeye çalışılmaktadır. Bu amaçla Belediyenin Bilgi İşlem bölüm bütçesi, web sitesi, e-belediye, yapay zekâ, bulut bilişim ve iş zekâsı uygulamalarının kullanıp kullanmadığına bakılır. 11
Akıllı Yönetişim 6 Akıllı Kent Uygulamaları Kentte AK uygulamalarının durumu ölçülmeye çalışılmaktadır. Bu amaçla Kentte Akıllı Kent projesinin ve uygulamalarının (elektrik, sokak lambası, Su ve çöp için sensör kullanma, Trafik, hava ve otobüs durumunu halka bildirme) olup olmadığına bakılır. 11
Akıllı Ekonomi 7 İş Yapma Kolaylığı Kentte kolayca iş kurabilme ve dijital hizmetlerden yararlanabilme durumu ölçülmeye çalışılmaktadır. Bu amaçla Kentte bilişim hukuku, lojistik ve BİT altyapısı yanında elektrik ve işyeri açma süresi ve sayılarına bakılır. 8
Akıllı Ekonomi 8 Yenilik Ortamı Kentin yenilik yapabilme durumu ölçülmeye çalışılmaktadır. Bu amaçla Kentteki Ar-Ge ve Tasarım merkezi sayısına, Tekno-kent var mı, yeni açılan işyeri sayısı, patent, marka ve coğrafi işaret sayıları ve yabancı yatırımcı durumuna bakılır. 9
Akıllı Ekonomi 9 Dijital Pazar Kentin Dijital Pazar olma ve sanal hizmetlerden yararlanma durumu ölçülmeye çalışılmaktadır. Bu amaçla Kentteki e-ticaret ve mobil ticaret kullanımına ve oranlarına, BİT ihracat tutarlarına bakılır. 7
    
Sürüm (Version): 2.0 Tasarım ve Copyright © 2001-2022: Mustafa Çoruh Email: mcoruh@mustafacoruh.com